Σύντομη περιγραφή

Ανακοίνωση 20/06/2012

Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων με βάση την υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 13.1104/1/ 2012 ανακοίνωση του Ινστιτούτου Θαλάσσιας και Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου “ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ” που αφορά το θέμα:

«ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (500) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΚΟΧ) «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής των θέσεων εργασίας με βάση τον προσωρινό Πίνακα Προσληπτέων (ωφελουμένων) που είχε ανακοινωθεί στις 01/06/2012, μπορείτε να δείτε τον οριστικό Πίνακα Προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης, στο σύνδεσμο PROSLIPTEOI ORISTIKOS_210612. Σημειώνεται ότι ο πίνακας είναι οριστικός.

Καλούνται οι νέοι προσληπτέοι που δεν έχουν κάνει δήλωση αποδοχής της θέσης τους να επικοινωνήσουν άμεσα με τα γραφεία μας στο 2273087600 για να υποβάλλουν τη δήλωση αποδοχής της θέσης και το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων.

Όπως αναφέρεται παρακάτω σε αυτή τη σελίδα, στις «Οδηγίες για τους ωφελούμενους του Προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»  υπενθυμίζουμε ότι:

α. Η αποδοχή της θέσης απασχόλησης γίνεται με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης υπόδειγμα της οποίας μπορείτε βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο AIT_YPDIL_APODOCHI_THESIS

β. Μαζί με την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συμπληρωθεί και να κατατεθεί και το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων του προσλαμβανόμενου το οποίο μπορείτε βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο Deltio Atomikon Stichion

 • Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να αναγράφεται στο Δελτίο Ατομικών Στοιχείων ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του προσληφθέντος ωφελούμενου, στον οποίο θα πιστώνονται οι πληρωμές του μισθού. Στον τραπεζικό λογαριασμό πρέπει υποχρεωτικά να είναι δικαιούχος ο ωφελούμενος/ άνεργος.
 • Επίσης, επισημαίνεται ότι η αναγραφή του ΑΜΚΑ στο Δελτίο Ατομικών Στοιχείων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Για την αποφυγή λαθών στην αποστολή των πινάκων στον ΟΑΕΔ για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των προσληφθέντων παρακαλούμε όπως μαζί με το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων κατατεθεί και αντίγραφο της Κάρτας ΑΜΚΑ ή εκτυπωμένη σελίδα από το amka.gr με τα στοιχεία του προσληφθέντος.

γ. Ο φάκελος με τα παραπάνω έγγραφα μπορεί να κατατεθεί στα γραφεία του Αρχιπελάγους στο Βαθύ της Σάμου (ΜΑΝΙΑΚΕΙΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ, ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ Ι.Θ.Π.Ε. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 83100, ΣΑΜΟΣ) η να αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση.

——————————————————————————————————-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι Δήμοι Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών, και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας & Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ», ανακοινώνουν την επανέναρξη της διαδικασίας προσλήψεων για την υλοποίηση του προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Περιφερειακή Ενότητα Σάμου». Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Σε 1178, ανήλθε ο αριθμός των υποβληθέντων αιτήσεων των ενδιαφερομένων για τις 500 θέσεις απασχόλησης πεντάμηνης διάρκειας, σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου (Σάμος, Ικαρία και Φούρνοι Κορσεών). Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, οι απορριπτέοι, καθώς και ο κατάλογος των δυνητικά ωφελούμενων (προσληπτέοι)  έχουν αναρτηθεί, στα γραφεία του Αρχιπελάγους, στην ιστοσελίδα του Αρχιπελάγους  (https://koinofelisapasxolisi.wordpress.com), στους πίνακες ανακοινώσεων των συμπραττόντων φορέων (Περιφερειακή Ενότητα Σάμου και Δήμοι Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών), στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σάμου, στα γραφεία του ΟΑΕΔ και των ΚΕΠ στη Σάμο και την Ικαρία και στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων καλούνται οι  επιλεγέντες ωφελούμενοι να  αποδεχτούν  εγγράφως τη θέση απασχόλησης. Στις περιπτώσεις μη εμφάνισης του υποψηφίου, ενημερώνεται ο δυνητικά ωφελούμενος, ότι εάν δεν προσέλθει εντός 5 ημερολογιακών ημερών θα προχωρήσει η διαδικασία διαγραφής και αντικατάσταση του. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 5 ημερών εκδίδεται ο οριστικός πίνακας προσληπτέων και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο της ομαλής διαδικασίας πρόσληψης και ενημέρωσης των δυνητικά ωφελουμένων του προγράμματος οι συμπράττοντες φορείς προσκαλούν όσους αναγράφονται στον πίνακα των προσληπτέων να προσέλθουν σε ενημερωτικές συναντήσεις, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά την εργασία που θα κληθούν να υλοποιήσουν, τους όρους απασχόλησης, τη μισθοδοσία, τις εργασιακές τους υποχρεώσεις και δικαιώματα κ.λπ.,  σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

1. Στο Βαθύ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Μεγάρου Βαθέος την Κυριακή στις 10 Ιουνίου 2012 και ώρα 20:00.

2. Στους Φούρνους στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού  Καταστήματος Φούρνων την Κυριακή στις 3 Ιουνίου 2012 και ώρα 21:00.

3. Στον Άγιο Κήρυκο στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου την Πέμπτη στις 7 Ιουνίου 2012 και ώρα 14:30.

————————————————————————————————————

Ανακοίνωση

Αποτελέσματα (πίνακες κατάταξης) της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων με βάση την υπ’ αριθμ.  ΚΟΧ 13.1104/1/ 2012 ανακοίνωση του Ινστιτούτου Θαλάσσιας και Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου “ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ” που αφορά το θέμα:

«ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (500) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΚΟΧ) «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

1. Μπορείτε να δείτε τον προσωρινό Πίνακα Προσληπτέων (ωφελουμένων) κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης, στο σύνδεσμο PINAKAS PROSLIPTEON ALFAVITIKOS_010612.Σημειώνεται ότι ο πίνακας είναι προσωρινός και θα οριστικοποιηθεί μετά τη δήλωση αποδοχής των θέσεων εργασίας από τους προσληπτέους, καθώς και μετά από το αποτέλεσμα της εξέτασης των τυχόν ενστάσεων από το ΑΣΕΠ.

2. Μπορείτε να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αναλυτικά μόρια ανά κριτήριο καθώς και το σύνολο των μορίων τους και τις επιδιωκόμενες θέσεις κατά σειρά προτίμησης, χωρίς το Ονοματεπώνυμο του υποψηφίου αλλά με αναγραφή μόνο του οικείου αριθμού ΑΜΚΑ, στο σύνδεσμο PINAKAS KATATAXIS AFXOUSA AMKA_010612

3. Μπορείτε να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αναλυτικά μόρια ανά κριτήριο καθώς και το σύνολο των μορίων τους και τις επιδιωκόμενες θέσεις κατά σειρά προτίμησης, χωρίς Ονοματεπώνυμο του υποψηφίου αλλά με αναγραφή μόνο του οικείου αριθμού ΑΜΚΑ, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία, στο σύνδεσμο PINAKAS KATATAXIS FTHINOUSA VATHMOLOGIA AMKA_010612

4. Μπορείτε να δείτε τον αλφαβητικό πίνακα αποκλειομένων ο οποίος περιλαμβάνει (ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο κ.λπ.) και το λόγο αποκλεισμού (συνολικά ή μερικά σε συγκεκριμένες ειδικότητες), στο σύνδεσμο PINAKAS APOKLIOMENON ALFAVITIKOS_010612

——————————————————————————————————————-

Οδηγίες για τους ωφελούμενους του Προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια  Βορείου Αιγαίου Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων για τις συνολικά πεντακόσιες (500) θέσεις εργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια  Βορείου Αιγαίου» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού», παρακάτω παρατίθενται οδηγίες προς τους προσλαμβανόμενους ωφελούμενους για να διευκολυνθεί η διαδικασία πρόσληψής τους.

Οι οδηγίες αφορούν μόνο τα άτομα των οποίων το όνομα αναγράφεται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης προσληπτέων (ωφελουμένων) (οι οποίοι ανακοινώθηκαν στις 01/06/2012) είτε στους πίνακες κατάταξης προσληπτέων (ωφελουμένων) που θα αναρτηθούν μετά την τυχόν αναμόρφωσή τους από το ΑΣΕΠ  ή τη συμπλήρωση τους μετά την άρνηση αποδοχής θέσεων εργασίας από κάποιους από τους ωφελούμενους.

Ενημερώνουμε ότι, την Παρασκευή 01/06/2012 ή το αργότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο 2-3/06/2012, θα εκδοθεί ανακοίνωση/ πρόσκληση για όσους αναγράφονται στον πίνακα των προσληπτέων να προσέλθουν σε ενημερωτικές συναντήσεις, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την εργασία που θα κληθούν να υλοποιήσουν, τους όρους απασχόλησης, τη μισθοδοσία, τις εργασιακές τους υποχρεώσεις και δικαιώματα κ.λπ. Η ανακοίνωση θα διανεμηθεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, θα αναρτηθεί στο παρόν ιστολόγιο και στους πίνακες ανακοινώσεων των συμπραττόντων φορέων, ενώ θα γίνει ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ από το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ με όσους δεν καταστεί δυνατόν να προσέλθουν στις ενημερωτικές συναντήσεις. Για αυτό το λόγο δεν υπάρχει ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ των ωφελουμένων με τα γραφεία του ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ για διευκρινήσεις και ερωτήσεις.

1. Πίνακες Κατάταξης. Διαβάστε πρώτα τους Γενικούς Πίνακες Κατάταξης και τον Πίνακα Αποκλειομένων. Αν το ΑΜΚΑ/ όνομά σας αναγράφεται στους Γενικούς Πίνακες Κατάταξης ή τον Πίνακα Αποκλειομένων σημαίνει ότι η αίτησή σας έχει αξιολογηθεί. Αν αναγράφεται μόνο στους Γενικούς Πίνακες Κατάταξης δεν είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚO ότι θα αναγράφεται και σε έναν από τους άλλους δύο δηλαδή των Προσληπτέων ή των Αποκλειομένων. Απλούστατα σημαίνει ότι όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλατε ήταν μεν σωστά (επομένως δεν είσαστε στον πίνακα των αποκλειομένων) αλλά δυστυχώς δεν συγκεντρώσατε αρκετά μόρια για να είσαστε στον κατάλογο των προσληπτέων.

2. Ενστάσεις. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Αρχιπελάγους. Δηλαδή έχετε διορία μέχρι και την Πέμπτη 07/06/2012 να καταθέσετε την ένστασή σας. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και όχι στα γραφεία του ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ.

3. Διαδικασία πρόσληψης.  α. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και του προσωρινού πίνακα προσληπτέων καλούνται οι επιλεγέντες ωφελούμενοι να αποδεχτούν εγγράφως τη θέση απασχόλησης. Στις περιπτώσεις μη εμφάνισης του υποψηφίου, ενημερώνεται ο δυνητικά ωφελούμενος, ότι εάν δεν προσέλθει εντός 5 ημερολογιακών ημερών θα προχωρήσει η διαδικασία διαγραφής και αντικατάστασή του. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 5 ημερών εκδίδεται ο οριστικός πίνακας προσληπτέων και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.

β. Η αποδοχή της θέσης απασχόλησης γίνεται με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης υπόδειγμα της οποίας μπορείτε βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο AIT_YPDIL_APODOCHI_THESIS

γ. Μαζί  με την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συμπληρωθεί και να κατατεθεί και το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων του προσλαμβανόμενου το οποίο μπορείτε βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο Deltio Atomikon Stichion

 • Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να αναγράφεται στο Δελτίο Ατομικών Στοιχείων ο αριθμός του  τραπεζικού  λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του προσληφθέντος ωφελούμενου, στον οποίο θα πιστώνονται οι πληρωμές του μισθού. Στον  τραπεζικό λογαριασμό πρέπει υποχρεωτικά να είναι δικαιούχος ο ωφελούμενος/ άνεργος.
 • Επίσης, επισημαίνεται ότι η αναγραφή του ΑΜΚΑ στο Δελτίο Ατομικών Στοιχείων  είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Για την αποφυγή λαθών στην αποστολή των πινάκων στον ΟΑΕΔ για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των προσληφθέντων παρακαλούμε όπως μαζί με το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων κατατεθεί και αντίγραφο της Κάρτας ΑΜΚΑ ή εκτυπωμένη σελίδα από το amka.gr με τα στοιχεία του προσληφθέντος.

δ. Ο φάκελος με τα παραπάνω έγγραφα μπορεί να κατατεθεί στα γραφεία του Αρχιπελάγους στο Βαθύ της Σάμου (ΜΑΝΙΑΚΕΙΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ, ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ Ι.Θ.Π.Ε. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 83100, ΣΑΜΟΣ) η να αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση.

ε. Μετά την έγγραφη αποδοχή της θέσης απασχόλησης και την αποστολή των παραπάνω εγγράφων, ο προσλαμβανόμενος θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου υπόδειγμα της οποίας μπορείτε βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ_180312

στ. Δίνεται η δυνατότητα από το πρόγραμμα η άμεση πρόσληψη των ωφελούμενων, αμέσως μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, την έγγραφη αποδοχή της θέσης απασχόλησης και την αποστολή των παραπάνω εγγράφων από τον προσλαμβανόμενο. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητη η παρέλευση της δεκαπενθήμερης  προθεσμίας για την αποδοχή της θέσης, για να υπογραφεί η σύμβαση και να γίνει η πρόσληψη. Προφανώς όμως, οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν διαδοχικά ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες των συμπραττόντων φορέων (Δήμων, Περιφέρειας), καθώς και του αναγκαίου προγραμματισμού του χρονοδιαγράμματος των εργασιών που θα υλοποιηθούν.

—————————————————————————————————————

Ανακοίνωση 29/05/2012

Θέλουμε να ενημερώσουμε όλους τους ενδιαφερομένους ότι σήμερα Τρίτη 29/05/2012 στις 16:30, λάβαμε οδηγίες από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ υλοποίησης του προγράμματος. Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική εγκύκλιο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_38_ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΓΕΝΙΚΟΙ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ) ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ (ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, ΣΤΑ ΚΕΠ Κ.ΛΠ.) ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/06/2012.

Επίσης, στις 25/05/2012, σχεδόν δύο μήνες μετά την έναρξη των διαδικασιών επιλογής από το Αρχιπέλαγος,  λάβαμε από το ΑΣΕΠ νεότερες «Οδηγίες για την επιλογή ωφελουμένων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» οι οποίες ανατρέπουν μια ουσιαστική προϋπόθεση αξιολόγησης μιας αίτησης που ήταν η αναγραφή του ΑΜΚΑ. Πλέον σύμφωνα με τις νέες οδηγίες  «…δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού η παράλειψη αναγραφής στην αίτηση συμμετοχής των εξής στοιχείων: α) του αριθμού ανακοίνωσης ΚΟΧ β) του δικαιούχου φορέα γ) του αριθμού ΑΜΚΑ….»

Μπορείτε να διαβάσετε τις νεότερες οδηγίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 3

Κατόπιν αυτού και επισημαίνοντας την απαράδεκτη πρακτική του ΑΣΕΠ να αποστείλει οδηγίες (που ανατρέπουν προηγούμενες) για την επιλογή ωφελουμένων σχεδόν δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής από το Αρχιπέλαγος, είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να εντάξουμε στη διαδικασία επιλογής τις αιτήσεις των υποψηφίων που αρχικά είχαν αποκλειστεί επειδή δεν είχαν αναγράψει τον αριθμό ΑΜΚΑ.

Έτσι, στους ανεπίσημους πίνακες κατάταξης που είχαν αναρτηθεί στις 23/04/2012 στο παρόν ιστολόγιο, υποχρεωτικά θα υπάρχουν οι εξής αλλαγές:

α) Στους Πίνακες Αποκλειομένων δεν θα αναγράφονται τα ονόματα αυτών που είχαν παραλείψει να σημειώσουν τον αριθμό ΑΜΚΑ.

β) Στους Γενικούς Πίνακες Κατάταξης οι ανωτέρω υποψήφιοι θα παρουσιάζονται με κενό στη στήλη που αναγράφεται το ΑΜΚΑ.

γ) Στους Πίνακες Προσληπτέων, εάν συγκεντρώνουν τα απαραίτητα μόρια, θα αναγράφονται αλφαβητικά με κενό στη στήλη που αναγράφεται το ΑΜΚΑ.

Προφανώς, μπορεί κάποιοι υποψήφιοι που υπήρχαν στους Πίνακες Προσληπτέων που είχαν αναρτηθεί στις 23/04/2012, πλέον να μη βρίσκονται στους νέους Πίνακες Προσληπτέων αφού αντικαθίστανται από συν-υποψηφίους τους που δεν είχαν αναγράψει τον αριθμό ΑΜΚΑ και είχαν αρχικά αποκλειστεί από τη διαδικασία. Δυστυχώς ή ευτυχώς εντολές από το ΑΣΕΠ!!!

Για να προλάβουμε άσκοπες ερωτήσεις και ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων επαναλαμβάνουμε τα εξής:

1. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ. Αν το ΑΜΚΑ σας αναγράφεται στους Γενικούς Πίνακες Κατάταξης δεν είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ/ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚO ότι θα αναγράφεται και σε έναν από τους άλλους δύο δηλαδή των Προσληπτέων ή των Αποκλειομένων. Απλούστατα σημαίνει ότι όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλατε ήταν μεν σωστά (επομένως δεν είσαστε στον κατάλογο των αποκλειομένων) αλλά δυστυχώς δεν συγκεντρώσατε αρκετά μόρια για να είσαστε στον κατάλογο των προσληπτέων.

2. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).

3. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και του προσωρινού πίνακα προσληπτέων καλούνται οι  επιλεγέντες ωφελούμενοι να  αποδεχτούν  εγγράφως τη θέση απασχόλησης (ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 01/06/2012). Στις περιπτώσεις μη εμφάνισης του υποψηφίου, ενημερώνεται ο δυνητικά ωφελούμενος, ότι εάν δεν προσέλθει εντός 5 ημερολογιακών ημερών θα προχωρήσει η διαδικασία διαγραφής και αντικατάστασή του. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 5 ημερών εκδίδεται ο οριστικός πίνακας προσληπτέων και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.

—————————————————————————————————————-

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

ΚΑΤΟΠΙΝ ΝΕΑΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΕΠ, ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ.  ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΞΑΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ Η ΓΡΑΠΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΤΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ Κ.ΛΠ.) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.

==========================================================

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέλουμε να ενημερώσουμε όλους τους ενδιαφερομένους ότι ενώ από τη Δευτέρα το βράδυ 23/04/2012, είχαν ανακοινωθεί στο παρόν ιστολόγιο οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, οι απορριπτέοι, καθώς και ο κατάλογος των δυνητικά ωφελούμενων (προσωρινός πίνακας προσληπτέων) και ήταν  προγραμματισμένο για την επόμενη ημέρα, Τρίτη 24/04/2012, να γίνει η ανάρτηση των πινάκων κατάταξης  και στους Δήμους, στα ΚΕΠ κ.λπ., λάβαμε οδηγία από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με την οποία αναστέλλονται οι διαδικασίες προσλήψεων (ανάρτηση πινάκων κατάταξης, προσλήψεις κ.λπ.) μέχρι τον ορισμό νέας κυβέρνησης.

Αντιλαμβανόμενοι την προσμονή και την αγωνία των ενδιαφερομένων ανέργων για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, οι πίνακες κατάταξης θα βρίσκονται αναρτημένοι ΜΟΝΟ στο παρόν ιστολόγιο και με ΜΟΝΑΔΙΚΟ σκοπό την ενημέρωση των δυνητικά ωφελούμενων. Προφανώς, οι σχετικές διαδικασίες προσλήψεων (προθεσμίες υποβολής ενστάσεων, ενημερωτικές συναντήσεις, προθεσμίες αποδοχής θέσης κ.λπ) αναστέλλονται προσωρινά και θα συνεχισθούν  αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, η οποία σύμφωνα με το υπουργείο θα συνεχισθεί αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης,  οι  επιλεγέντες ωφελούμενοι καλούνται εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και του προσωρινού πίνακα προσληπτέων,  να  αποδεχτούν  εγγράφως τη θέση απασχόλησης. Στις περιπτώσεις μη εμφάνισης του υποψηφίου, ενημερώνεται ο δυνητικά ωφελούμενος, ότι εάν δεν προσέλθει εντός 5 ημερολογιακών ημερών θα προχωρήσει η διαδικασία διαγραφής και η αντικατάστασή του. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 5 ημερών εκδίδεται ο οριστικός πίνακας προσληπτέων και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.

Δυστυχώς, τα στελέχη του Αρχιπελάγους δεν θα είναι σε θέση πλέον να δώσουν καμία περαιτέρω διευκρίνιση η πληροφορία, τηλεφωνικά ή γραπτά (μέσα από το παρόν ιστολόγιο), σχετικά με το πρόγραμμα και τις διαδικασίες πρόσληψης πριν να δοθούν νεότερες οδηγίες από το υπουργείο για επανέναρξη των διαδικασιών.

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να δηλώσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι θεωρούμε ακατανόητο και ύποπτο το γεγονός της αναστολής των διαδικασιών υλοποίησης του προγράμματος αφού οι φορείς που υλοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα και θα προσλάβουν τους ανέργους, δεν είναι δημόσιοι φορείς και ούτε ελέγχονται από το κράτος. Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι στο βωμό των πολιτικών σκοπιμοτήτων δεν θα έπρεπε να θυσιαστεί η αγωνία και η προσμονή χιλιάδων ανέργων σε όλη την Ελλάδα για ένα μεροκάματο και μια δουλειά έστω και προσωρινή. Σε μια τόσο δύσκολη οικονομικά περίοδο, θα έπρεπε οι άνθρωποι που ορίζουν τις τύχες αυτού του τόπου να κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες της κοινωνίας και να αντιλαμβάνονται ότι η νέα τουριστική περίοδος έχει ήδη αρχίσει και ότι οι δήμοι πρόσβλεπαν στην υλοποίηση του προγράμματος για να προετοιμάσουν τις περιοχές ευθύνης τους για το καλοκαίρι.

Δυστυχώς, πλέον οι πρώτες προσλήψεις δεν αναμένονται, στην καλύτερη περίπτωση, πριν το τέλος Μαΐου.     

=========================================================================

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (23-27/04/2012)

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, οι απορριπτέοι, καθώς και ο κατάλογος των δυνητικά ωφελούμενων (προσληπτέοι)  θα αναρτηθούν, στα γραφεία του Αρχιπελάγους, στο παρόν ιστολόγιο (πίνακες κατάταξης), στους πίνακες ανακοινώσεων των συμπραττόντων φορέων (Περιφερειακή Ενότητα Σάμου και Δήμοι Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών), στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σάμου, στα γραφεία του ΟΑΕΔ και των ΚΕΠ στη Σάμο και την Ικαρία και στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων καλούνται οι  επιλεγέντες ωφελούμενοι να  αποδεχτούν  εγγράφως τη θέση απασχόλησης. Στις περιπτώσεις μη εμφάνισης του υποψηφίου, ενημερώνεται ο δυνητικά ωφελούμενος, ότι εάν δεν προσέλθει εντός 5 ημερολογιακών ημερών θα προχωρήσει η διαδικασία διαγραφής και αντικατάσταση του. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 5 ημερών εκδίδεται ο οριστικός πίνακας προσληπτέων και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.

Μέσα στην εβδομάδα (23-27/04/2012) θα εκδοθεί ανακοίνωση για όσους αναγράφονται στον πίνακα των προσληπτέων να προσέλθουν σε ενημερωτικές συναντήσεις, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά την εργασία που θα κληθούν να υλοποιήσουν, τους όρους απασχόλησης, τη μισθοδοσία, τις εργασιακές τους υποχρεώσεις και δικαιώματα κ.λπ. Η ανακοίνωση θα διανεμηθεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, θα αναρτηθεί στο παρόν ιστολόγιο και στους πίνακες ανακοινώσεων των  των συμπραττόντων φορέων, ενώ θα γίνει ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ απο το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ με όσους δεν καταστατεί δυνατόν να προσέλθουν στις ενημερωτικές συναντήσεις. Για αυτό το λόγο δεν υπάρχει ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ των ωφελουμένων με τα γραφεία του ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ για διευκρινήσεις και ερωτήσεις.

————————————————————————————————————-

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΕΙΞΕ ΣΤΙΣ 19/03/2012

Οι ενημερωτικές σελίδες αυτού του ιστολογίου έχουν σαν αποκλειστικό στόχο την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων κατοίκων του Νομού Σάμου σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης  συμμετοχής τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου- Περιφερειακή Ενότητα Σάμου», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Δικαιούχος του έργου είναι το Ινστιτούτο Θαλάσσιας & Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου “ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ” και υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και τους Δήμους Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία πεντακοσίων (500) θέσεων απασχόλησης, σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου (Σάμος, Ικαρία και Φούρνοι Κορσεών) μέσω της πρόσληψης ανέργων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου πεντάμηνης διάρκειας, με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους τομείς του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.

Το «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» θα προσλαμβάνει τους ανέργους και θα τους διαθέτει στους συμπράττοντες φορείς (Περιφερειακή Ενότητα Σάμου και Δήμοι Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών) για την υλοποίηση έργων κοινωφελούς χαρακτήρα στους τομείς του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.

Το περιεχόμενο του προγράμματος, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα αποτυπώνονται στα μνημόνια συνεργασίας που έχουν υπογραφεί με την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου και τους Δήμους Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών.

Η διαδικασία της πρόσληψης των ανέργων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του ΑΣΕΠ το οποίο έχει ως αρμοδιότητα: α) την έγκριση της ανακοίνωσης πρόσληψης, β) τον έλεγχο της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και γ) την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα εργάζονται πέντε ημέρες την εβδομάδα (οκτάωρο), με πεντάμηνη σύμβαση.

Οι αποδοχές των εργαζομένων θα ανέρχονται σε 625 € μηνιαίως (καθαρά) ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης, οι δε ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) θα καλύπτονται από ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις χρήσιμες πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα και να επισκέπτονται συχνά τις «Aνακοινώσεις» για να ενημερώνονται σχετικά με την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, τις «Συχνές ερωτήσεις», την «Ανακοίνωση Πρόσληψης»,  τους «Πίνακες κατάταξης» των ωφελουμένων κ.ά./

Advertisements

31 thoughts on “Σύντομη περιγραφή

  • Η Ανακοίνωση Πρόσληψης θα αναρτηθεί στις 07/03/2012, που είναι και η ημερομηνία ολοκλήρωσης των ενημερωτικών ημερίδων σε όλους τους Δήμους του Νομού Σάμου. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής η 08/03/2012. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 19/03/2012.

  • Σήμερα 07/03/2012 αναρτήθηκε η Ανακοίνωση Πρόσληψης (Προκήρυξη) στον αντίσοιχο σύνδεσμο στο παρόν ιστολόγιο. Οι περίοδοι απασχόλησης των ωφελουμένων είναι δύο. Τα άτομα που θα εργαστούν κατά την πρώτη περίοδο απασχόλησης αναμένεται να ξεκίνησουν στις 20-30/04/2012, ενώ τα άτομα που θα εργαστούν τη δεύτερη περίοδο απασχόλησης αναμένεται να ξεκίνησουν στις 20-30/06/2012

 1. Γνωρίζει κάποιος την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος??

 2. ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 4 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Κ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ;

  • Ναι μπορεί να καταθέσει Αίτηση Συμμετοχής. Δείτε τις «Ερωτήσεις Απαντήσεις» στο παρόν ιστολόγιο για περισσότερες πληροφορίες

 3. Γεια σας,θα ηθελα να ρωτησω το εξης Ειμαι 23 χρονων ειμαι πολυτεκνη, ανεργοι 5 μηνες και εχω τελειωσει το δημοτικο το γυμνασιο το τελειωνω του χρονου μπορω να κανω τα χαρτια μου για τον κωδικο θεσεις 174?

  • Επειδή η κάθε περίπτωση του κάθε ενδιαφερομένου είναι διαφορετική, δεν είναι δυνατόν να απαντούνται τέτοιου είδους ερωτήσεις. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει απαραίτητα να ανατρέξει στις “Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)” στις ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (βλ. σελ.6-7 των Οδηγιών).

 4. σχετικα με τις ειδικοτητες «χτιστης πετρας»,»οινοποιός»,»κατασκευαστης μουσικων οργανων» και «ξυλογλυπτης», οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεχθουν, ποιο θα ειναι το αντικειμενο εργασιας τους? π.χ παραδοση μαθηματων πανω στην τεχνη? αν ναι,θα υπαρχει καποια σχετικη εγκαιρη ενημερωση για αυτους που θελουν να τα παρακολουθησουν?ευχαριστω

  • Στο σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας με το Δήμο Ικαρίας το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από το παρόν ιστολόγιο, αναφέρεται:
   1) Δράσεις διατήρησης της τοπικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς: Το νησί της Ικαρίας διαθέτει μεγάλη λαογραφική, φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τα μουσεία, τα μνημεία, τους ιστορικούς τόπους, την παράδοση, αλλά και τα χωριά της ενδοχώρας της περιοχής. Θα αναπτυχθούν προγράμματα διδασκαλίας παραδοσιακών τεχνών που χάνονται στις νέες γενιές όπως: Κατασκευής λαϊκών οργάνων, θεατρικής τέχνης, παραδοσιακής λαϊκής μουσικής, χτισίματος πέτρας, ξυλογλυπτικής.

   Φυσικά και θα υπάρξει ενημέρωση για αυτούς που θέλουν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα διδασκαλίας

 5. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΜΠΩΡΟ ΝΑ ΔΟ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΓΙΑ ΦΙΑΞΩ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ???

  • Στο παρόν ιστολόγιο υπάρχει όλη η απαραίτητη πληροφόρηση όπως Ανακοίνωση Πρόσληψης, “Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)”, Αίτηση συμμετοχής κ.λπ.

 6. Καλησπερα, Θα ήθελα να ρωρησω το παρακάτω τι ακριβώς σημαινει. Ειμαι άνεργος από τον Οκτωβριο, και λαμβανω επίδομα και δήλωση για εισοδηματα του 20011 πρέπει να κανω….Ευχαριστω πολύ
  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ

  • Επειδή η κάθε περίπτωση του κάθε ενδιαφερομένου είναι διαφορετική, δεν είναι δυνατόν να απαντούνται τέτοιου είδους ερωτήσεις. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει απαραίτητα να ανατρέξει στις “Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)”

 7. ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΑΝ ΤΕΛΙΕΩΣΕΙ ΤΟ 5ΜΗΝΟ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ??

   • ΝΑΙ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ???? ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΣΥΜΑ ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ…..

   • Θα βρείτε την απάντηση στο παρόν ιστολόγιο στις «Συχνές Ερωτήσεις». Δεν είναι δυνατόν να επαναλαμβάνονται οι ίδιες ερωτήσεις

 8. Εκκαθαριστικό του 2010 δεν έχω καθώς η λογίστρια από δικό της λάθος δεν έκανε την δήλωσή μου και περιμένω με ρύθμιση κάποια στιγμή να κάνει διορθωτικό και να το βγάλει.
  Έχω όμως του 2009 και του 2011.Μπορώ να προσκομίσω κάποιο από αυτά;

  • Όχι! Τα απαραίτητα δικαιολογητικά ισχύουν για όλους χωρίς εξαιρέσεις. Θα πρέπει να λύσετε το πρόβλημά σας με τη λογίστρια σας και την αρμόδια ΔΟΥ

 9. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ;

 10. Καλησπέρα!Θα ήθελα να καταθέσω την αίτηση μου για τη θέση του ΔΕ Διοικητικού Υπαλλήλου.Είμαι απόφοιτη πανεπιστημίου.Αν καταθέσω το πτυχίο του πανεπιστημίου έχω περισσότερα μόρια(ή έστω περισσότερες πιθανότητες πρόσληψης) σε σχέση με το απολυτήριο του ενιαίου λυκείου.Ποιο χαρτί δηλ. πρέπει να καταθέσω;Ευχαριστώ!

  • Στις «Συχνές ερωτήσεις» αναγράφεται «Τονίζεται ότι τα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα δεν αξιολογούνται βαθμολογικά, η μη κατοχή τους ωστόσο, για τις περιπτώσεις ειδικοτήτων που ορίζονται στην Ανακοίνωση, μπορεί να συνεπάγεται τον αποκλεισμό σας από τη διαδικασία επιλογής (π.χ., στην περίπτωση μη υποβολής του απαιτούμενου από την ανακοίνωση τίτλου σπουδών ή της προβλεπόμενης άδειας άσκησης επαγγέλματος)». Επομένως, όποιος από τους δύο τίτλους σπουδών κατατεθεί δεν έχει καμία διαφορά.

   • ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (23-27/04/2012)

   • ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΒΡΗΚΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΔΕΡΦΗΣ ΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ Η ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ?ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΣΤΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΗ ΑΧΛΑΔΗ

   • Διαβάστε προσεκτικά τις ανακοινώσεις. «Πίνακες Κατάταξης. Διαβάστε πρώτα τους Γενικούς Πίνακες Κατάταξης και τον Πίνακα Αποκλειομένων. Αν το ΑΜΚΑ/ όνομά σας αναγράφεται στους Γενικούς Πίνακες Κατάταξης ή τον Πίνακα Αποκλειομένων σημαίνει ότι η αίτησή σας έχει αξιολογηθεί. Αν αναγράφεται μόνο στους Γενικούς Πίνακες Κατάταξης δεν είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚO ότι θα αναγράφεται και σε έναν από τους άλλους δύο δηλαδή των Προσληπτέων ή των Αποκλειομένων. Απλούστατα σημαίνει ότι όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλατε ήταν μεν σωστά (επομένως δεν είσαστε στον πίνακα των αποκλειομένων) αλλά δυστυχώς δεν συγκεντρώσατε αρκετά μόρια για να είσαστε στον κατάλογο των προσληπτέων.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s