Αίτηση συμμετοχής

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής σας στη μορφή που σας εξυπηρετεί.  PDF DOC 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι αιτήσεις θα αρχίσουν να αποστέλλονται μετά την ημερομηνία ανάρτησης της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. H Ανακοίνωση Πρόσληψης θα παραμείνει αναρτημένη για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Τυχόν αποστολή / υποβολή αιτήσεων πριν την ημερομηνία ανάρτησης της  Ανακοίνωσης Πρόσληψης ή μετά την παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημέρων θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Advertisements